Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy uczestnik gry w The Bunkier Virtual Reality jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania go w trakcie pobytu w siedzibie The Bunkier Virtual Reality.
2. Podczas pobytu w The Bunkier Virtual Reality każdy uczestnik gry zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracowników The Bunkier Virtual Reality.
3. Rejestracja na stronie Thebunkier.pl jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

PRZEBIEG GRY

1. Aby przystąpić do gry należy dokonać rezerwacji na stronie Thebunkier.pl oraz uiścić opłatę za wstęp.
2. Każdy uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.
3. Przebieg gry jest monitorowany.
4. W grze bierze udział od 1 do 4 osób.
5. Minimalny wiek Gracza to 15 lat. Młodsze osoby mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką osób dorosłych.
6. Gra odbywa się w jednym z czterech stanowisk VR.
7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
8. Na terenie The Bunkier Virtual Reality obowiązuje zakaz filmowania oraz robienia zdjęć.
9. Gracze którzy spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry.
10. Gra trwa, w zależności od wybranej oferty, 15min, bądź wielokrotność tego okresu.
11. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję oraz cierpiących na choroby psychiczne.
12. W przypadku zniszczeń dokonanych przez gracza na terenie The Bunkier Virtual Reality firma ma prawo obciążyć daną osobę kosztami napraw wynikającymi z wyceny przeprowadzonej przez pracowników The Bunkier Virtual Reality.
13. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
14. W przypadku łamania zasad regulaminu, pracownik The Bunkier Virtual Reality ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.