Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy uczestnik gry w The Bunkier Escape Rooms jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania go w trakcie pobytu w siedzibie The Bunkier Escape Rooms.
2. Podczas pobytu w The Bunkier Escape Rooms każdy uczestnik gry zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracowników The Bunkier Escape Rooms.
3. Rejestracja na stronie Thebunkier.pl jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Dopuszczalny, minimalny wiek uczestnika to 15 lat.

PRZEBIEG GRY

1. Aby przystąpić do gry należy dokonać rezerwacji na stronie Thebunkier.pl oraz uiścić opłatę za wstęp.
2. Każdy uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.
3. Przebieg gry jest monitorowany.
4. W grze bierze udział od 2 do 5 osób.
5. Minimalny wiek Gracza to 15 lat. Młodsze osoby mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką osób dorosłych.
6. Gra odbywa się w jednym z czterech pokoi: Zaginiony Oficer, Program Goździk, Szeol Schron Ostateczny i Zew Przedwiecznych.
7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
8. Na terenie The Bunkier Escape Rooms obowiązuje zakaz filmowania oraz robienia zdjęć.
9. Gracze którzy spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry.
10. Gra trwa do 90 minut.
11. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję oraz cierpiących na choroby psychiczne.
12. W przypadku zniszczeń dokonanych przez gracza na terenie The Bunkier Escape Rooms firma ma prawo obciążyć daną osobę kosztami napraw wynikającymi z wyceny przeprowadzonej przez pracowników The Bunkier Escape Rooms.
13. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
14. W przypadku łamania zasad regulaminu, pracownik The Bunkier Escape Rooms ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.